Teie ei saanud EKREst lahkuda, sest te ole sinna üldse astunudki. Nõnda ei saanud teid ka välja visata. Küll aga astusite välja EKRE fraktsioonist riigikogus. Olete olnud kommentaaridega üsna kitsi, miks? Ehk saaksite nüüd täpsemaid selgitusi anda?

Olen kommentaaridega kitsi ka edaspidi. Kujunenud olukorras ei olnud mul võimalik fraktsiooni koosseisus jätkata rahva teenimist ja riigikaitse arendamist. Teatud mõttes oli see sunnitud otsus.