Et saada täielikku kaitset rahvusvahelise kriminaalkohtu poolt ehk kui riik ise ei suuda tõsiseid kuritegusid uurida, on vaja olla ICC täisliige. Intelmanni sõnul on ka võimalik teha ad hoc deklaratsioon ja aktsepteerida rahvusvahelise kriminaalkohtu jurisdiktsiooni. Seda tegi Ukraina seoses Euromaidani sündmustega.

"Pärast seda deklaratsiooni, mis tegelikult andis kriminaalkohtule väga väikese võimaluste akna neid sündmusi uurida, käisin assamblee presidendina ka Ukrainas ning seletasin võimudele, et päris nii need asjad ei käi," lausus Intelmann.

"Rahvusvaheline kriminaalkohus on nagu kindlustuspoliis või auto, mida me peame ühiselt käigus. Me teeme talle tehnilist kontrolli ja kui vaja, siis kasutame. Ukrainlased sisuliselt ütlesid: ei-ei, me tuleme siis häälega," kirjeldas diplomaat.

Intelmanni sõnul saab kriminaalkohus uurida Ukrainas toimuvaid sündmusi ja võib-olla ka sõjakuritegude eest vastutusele võtta. "Kindlasti ei saa ta võtta vastutusele agressioonikuriteo eest ning see on nüüd tõsiseks probleemiks," selgitas ta, viidates taaskord tõigale, et Ukraina ei ole kohtu täisliige.

Euroopa Liidu Somaalia esindust juhtiva diplomaadi sõnul uurivad rahvusvahelise kriminaalõiguse spetsialistid praegu, kuidas agressioonikuritegu uurida ning millises kohtus saaks neid süütegusid arutada.

Vaata "Erisaate" intervjuud täismahus siin.

Jaga
Kommentaarid