Kuna Eesti on kolme kümnendi jooksul demokraatiat ülesse ehitades olnud Lauristini silmis kõvasti edukam kui paljud teised endised Nõukogude Liidu riigid, siis on Eesti vabariigist kujunenud mõneti Ukraina jaoks viimaste aastate jooksul eeskuju.

"Kui näeme täna, kuidas Venemaa ründab Ukrainat ja kuidas Venemaa president toob põhjuseks just teed, mille Ukraina on valinud (demokraatliku, iseseisva riigi teed); siis kuna see on tee, kus Ukraina on ka natuke meid järginud, paneb see meid muidugi eriti Ukrainale kaasa elama," sõnas Lauristin tänaste sündmuste valguses.

Kohalike venelaste jaoks on Ukraina tragöödia topeltragöödia.
Marju Lauristin

Kuna Putin põhjendab oma agressiooni välisriigis sealsete vene keele kõnelejate kaitsmisega, arutas Delfi reporter kohalike venekeelsete elanike küsimust ka Lauristiniga. Ta märkis, et tema silmis on Eesti riik siiani teinud head tööd selleks, et kohalik vene keele kõneleja tunneks end kaasatuna ja enese eest hoolt kantuna.

"Eesti vabariigis on 200 000 venekeelset või vene keelt emakelena kõnelevat kodanikku. Rääkige nendega täpselt samuti nagu kõigi Eesti kodanikega," soovitas Lauristin. "Peame silmas pidama, et nende jaoks on Ukraina tragöödia topeltragöödia - paljudel on seal sõpru-sugulasi."

Abi kohalikelt venelastelt

Lauristin näeb siinkohal aga murekohta siin elavate Vene kodanike seas.

"See on väga tõsine probleem. Näeme, et Putin mängib sellele, et kaitseb Vene kodanikke ja siin on Eesti riigi ülesanne - mida on päris hästi täitnud - näidata, et Eesti riik vaatab ka neid meie elanikena. Iga siin elav Venemaa kodanik peaks tundma, et ta ei vaja Venemaa kaitset."

Lauristin sõnas, et kohalikud Vene kodanikud ilmselt nii arvavadki - muidu nad poleks võtnud vastu otsust Eestis elada. Sama kehtib ka halli passi omanike puhul.

Iga siin elav Vene kodanik peaks tundma, et ta ei vaja Venemaa kaitset.
Marju Lauristin

Ta sõnas, et kui kohalikud venelased väljendaksid oma rahulolematust Ukrainas toimuva suhtes, mõjuks see palju tugevamalt kui senine kajastus Ukraina teemal.

"Sooviks, et meie venekeelsed kodanikud tuleksid appi sellega, et ütleksid maailmale, ütleksid Putinile, et see on vale, mis ta räägib Ukraina kohta," sõnas Lauristin. "Kui Vene kodanikud seda ütlevad Eestis, oleks see palju mõjusam kui välismaa ajakirjaniku öeldu."

Jaga
Kommentaarid