“Üks võimalus on saata Poola reservväelasi, kui me saame piisaval hulgal vabatahtlikke soovijaid, kes on valmis sinna minema. Juhul, kui me ei saa piisaval hulgal neid, siis me komplekteerime kas tegevväelaste või kaitseliitlastega,” ütles minister, viidates, et me oleme valmis praktilist abi osutama. “Ma ei näe, et meil oleks probleem vastava hulga inimeste komplekteerimisega.”

Minister ütles, et Poola abistamise eesmärk on näidata meiepoolset solidaarsust ja kui meie aitame teisi, siis aidatakse vajadusel ka meid.

Kui tõenäoliseks peab kaitseminister hübriidrünnakut Eestile ning miks me reservväelased piiritõkkeid rajama oleme saatnud, saab kuulata juba videost.