RMK juhatuse liige Kristjan Tõnisson rääkis metsastuudios riigimetsast ja selle kaitsest. Saame vastuse ka küsimusele, kui palju on majandatavat metsa ja palju on seal erinevaid loodusväärtusi ning mida see metsamajandaja jaoks tähendab? Mida on RMK teinud selleks, et elurikkust majandusmetsas paremini hoida?
Allikas: Delfi TV