Täna kogunenud TLÜ akadeemiline komisjon tuvastas rohkelt kattuvusi SEI raporti ja Rainer Vakra bakalaureusetöö vahel, mistõttu on plagiaadisüüdistustel komisjoni hinnangul selge alus, ütles TLÜ õppeprorektor Priit Reiska.

Komisjoni vastus asjale tuleb umbes kahe kuu jooksul, kuna osalisi on menetluses palju ja seadusest tulenevalt on vajalik kõigilt osalistelt nii kirjalikke kui tõenäoliselt ka suulisi selgitusi.

Lähemalt vaata videost.

Allikas: Delfi TV