Politsei- ja piirivalveameti ennetusspetsialist Teili Piiskoppel nentis, et kuigi eriolukorra reeglitest peetakse üldiselt kinni, siis mõni inimene on pidanud korduva rikkumise tõttu maksma ka sunniraha.

Politsei- ja piirivalveameti ennetusspetsialist Teili Piiskoppel kinnitas, et eriolukorra reeglitest peetakse üldiselt kinni. Eriolukorras tõttu tuleb väljas pidada inimestega paarimeetrist vahet, lisaks võib õues olla kahekesi, erand kehtib leibkondadele, kus on rohkem liikmeid.

Siiski on mõnel puhul pidanud politsei rohkem sekkuma. Kõigepealt proovitakse inimesteni jõuda hea sõna ja selgitustööga. Kui see ei aita, tuleb politseinikel kirjutada ettekirjutus, selle rikkumisel jõuab asi aga sundraha maksmiseni. Piiskoppeli sõnutsi on aprilli alguseks vaid paarilt inimeselt nõutud sundraha maksmist, mis kinnitab inimeste seaduskuulekust.

Allikas: Delfi TV