Täna vaatame, mis eristab ülekäigukohta ning ülekäigurada. Sel nädalal tegime väikese eksperimendi ning uurisime Maanteeameti ja Politsei- ja Piirivalveametiekspertidelt, mis eristab ülekäigukohta ning ülekäigurada.

Mis õigused ja kohustused kehtivad jalakäijatele, mis autojuhtidele?

Projekt valmib Delfi, Accelerista ja Maanteeameti koostöös.


Allikas: www.DELFI.ee