Peaministri ülesandeid täitev siseminister Mart Helme (EKRE) ütles täna riigikogu infotunnis sotsiaalministeeriumi sallivuskampaaniat puudutavatele küsimustele vastates, et see solvab ja alandab teatud inimgruppe.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) fraktsiooni liige Jaak Juske väitis, et EKRE on korduvalt ähvardanud valitsusest lahkuda, kuid pole seda teinud ja ei tee ka sotsiaalministeeriumi kampaania järel, ning küsis Mart Helmelt, miks ta on kaotanud oma selgroo.

Helme märkis, et head poliitikud oskavad konfliktide korral kompromisse leida. “Ja kui te räägite siin, et me ütlesime, et me jälle läheme ära valitsusest — ei, me ei öelnud. Me ütlesime, et me ei saa sellise stiili jätkumise korral selle ministriga samas valitsuses olla. Võib-olla te teete siit laienduse järelduse näol, et võimalik on hoopiski mitte valitsusest lahkumine, vaid valitsuses vangerduste tegemine,” viitas Helme hoopis sotsiaalminister Tanel Kiige lahkumisele.

“Aga head poliitikud oskavad omavahel läbi rääkida, head poliitikud oskavad vaadata konkreetsest olukorrast ka väljapoole ja ettepoole ja võib-olla leppida kokku, et rohkem konflikte teatud küsimustes osapoolte vahel ei tekitata,” lisas Helme.

Juske märkis, et sotsiaalministeerium jätkab kindlasti ka tulevikus seksuaalvähemuste õigusi puudutavate kampaaniate tegemist ja uuris, kas EKRE nõuab sotsiaalminister Tanel Kiige valitsusest lahkumist või lahkub EKRE ise valitsusest.

Helme viitas oma vastuses riigi eelarvestrateegia aruteludele, kus otsustatakse erinevate kulutuste efektiivsus, otstarbekus ja vajalikkus. “Sotsiaalministeeriumis on väga palju erinevaid kuluridasid, mida kindlasti on võimalik ümber suunata. Antud juhul umbes nelja miljoni kasutamine igasuguste propagandakampaaniate tegemiseks on võib-olla hoopis mõistlikum ümber suunata puuetega inimeste, üksikemade, üksi elavate vanurite ja muude niisuguste sotsiaalsete gruppide toestamiseks, aitamiseks ja vajaduse korral ka omavalitsustele lisaressursi andmiseks. Need on poliitiliste valikute kohad."

Samuti SDE fraktsiooni kuuluv Riina Sikkut uuris, kas Helme on ka teiste kampaaniate sõnumid, visuaali ja kulud heaks kiitnud ja läbi arutanud. “Kas teie olete seda teinud ja kas Tanel Kiik peaks seda tegema siis ainult võrdsuspoliitika-alaste kampaaniate puhul või ka liikumist, tervislikku toitumist, tarka vanemlust puudutavate kampaaniate puhul?”

Helme viitas TV3-s läbi viidud küsitlusele, kus 86 protsenti vastanutest leidis, et sotsiaalministeeriumi kampaania ärritab neid. “Küsimus on nüüd selles, mis on ühiskonna resonants erinevate küsimuste, erinevate kampaaniate läbiviimisel. See konkreetne kampaania ärritab meid ja valitsuses on kaks osapoolt, kes on selle küsimuse korduvalt tõstatanud, on öelnud, et see on teema, mis on nende valijatele oluline ja mille puhul nad ei soovi, et tehakse soolosid, siis on selge, et niisugustel puhkudel tuleks koalitsioonis ära pidada mõttevahetus, kuidas, kas üldse me taolisi kampaaniaid teeme. Küsimus on teemade sensitiivsuses ja selge on see, et see on sensitiivne teema. Seetõttu on normaalne, et niisugustel puhkudel peetakse eelkonsultatsioone, mida antud juhul ei peetud,” selgitas Helme.

Helme: memmekesed ei pääse poodi, aga meie kulutame raha ühiskonna lõhestamiseks

Sikkut ütles, et tema jaoks on täiesti arusaamatu, kas valitsus tõesti kiidab heaks selle, et last võib kiusata rühma või klassikaaslaste poolt sõltuvalt sellest, kes on tema vanemad. “Kas see on sidus ja hooliv ühiskond, mida me ehitame?” küsis ta.

Helme leidis, et Eestis on olemas kõik seadused alates põhiseadusest lõpetades avalikku korda tagavate seadustega, mis ütlevad, et inimesi ei saa taga kiusata. “Samal ajal me rikume seadusi, tagamata puuetega inimestele korralikku toimetulekut, ja siis viskame sadu tuhandeid — sadu tuhandeid! — selliste ühiskonda lõhestavate kampaaniate peale,” rõhutas Helme.

“Memmekesed ei saa poodi, sellepärast et poed on kinni pandud. Nüüd tuleb apteegireform, varsti pannakse tõenäoliselt selle reformi kohaselt ka apteegid kinni. Aga me kulutame raha ühiskonna lõhestamiseks, inimeste ärritamiseks. See ei ole normaalne! Ja meie selle erakonnana ja selle valitsuse ühe osapoolena oleme täieliku poliitilise mandaadiga, et avaldada oma nördimust. Aga jällegi, ühiskonnas tuleb leida see tasakaalupunkt, kus me üksteist ei ärrita ja ühiskonda ei lõhesta. Kui selline kampaania ärritab ja lõhestab, siis tuleb sügavalt järele mõelda, kas sellist kampaaniat teha või mitte teha,” sõnas Helme.

Reformierakonna fraktsiooni liige Heidy Purga uuris Helmelt, kas tema meelest pole puuetega, teise nahatooniga, homoseksuaalsed ja muidu erinevad inimesed siis sama palju inimesed. Helme sõnul peab EKRE kõiki inimesi võrdseteks ja seadused tagavad kõigil inim- ja kodanikuõigused, kuid kampaania paneb inimesi väärakate kategooriasse.

“Me ei arva, et peaks tegema mingisuguseid kampaaniaid, kus tuuakse mingisuguseid inimeste gruppe välja ja püütakse esitada neid kui mingisuguseid õnnetukesi. Antud juhul puudutas Martin Helme ka usklikke inimesi, kes just nagu oleksid mingid väärakad, keda ühiskonnas ei kohelda võrdsetena. See on sügavalt solvav usklikele inimestele, et neid pannakse kuidagi mingisse väärakate kategooriasse, kelle eest peab kõnelema hakkama, et andke neile andeks, et nad niisugused on, ja kohelge neid võrdselt mitteusklikega. Ma loodan, et te saate intellektuaalselt asja analüüsides aru, et niisugused kampaaniad on teatud inimestele solvavad ja alandavad ja neid ei peaks sellisel kujul tegema,” lausus Helme.

Reformierakondlane Jürgen Ligi palus Helmel täpsustada, mis ja kes täpselt teda selle kampaania juures ärritab. “Te olete korduvalt ärritusest rääkinud, sensitiivsusest, tundlikkusest ja nüüd hakkasite rääkima ka väärakatest. Kui vaadata, keda siin kampaanias nende inimgruppidena käsitletakse, siis see küsimus, ma arvan, on põhjendatud. Öelge, kes on “väärakas” teie jaoks ja kuidas see siis on seotud selle kampaaniaga?”

Helme leidis, et kampaania kujutab väärastunud ühiskonda. “Kogu see kampaania on väärastunud mõtteviisist sündinud. Seal on üks lõik, kus mingi võõrpäritolu poiss garderoobist välja visatakse ja see on nagu eriti taunitav. Aga kujutame ette, et üks tavaline eesti poiss visatakse välja, sellega on okei või? Kogu see filosoofiline lähenemine on väärastunud ja meile see ei sobi, et niisugune väärastunud filosoofia riigi rahaga massiivselt nii internetis, teles, raadios ja mujal meile sõna otseses mõttes pähe määrimiseks on esitatud. Meile ei sobi niisugune väärastatud ühiskonna kujutamine,” rõhutas Helme.

Sotsiaalministeeriumi kampaania ja Helmede vastuseis

EKRE-s tekitab pahameelt sotsiaalministeeriumi tolerantsikampaania “Kõik on erinevad, kuid sama palju inimesed”. Kampaania keskendub vähemusgruppidele ja kutsub inimesi üles sallivamad olema.

Pühapäevases EKRE raadiosaates “Räägime asjast” ütlesid Mart ja Martin Helme, et kampaania korraldati nende teadmata ning isa-poeg Helmed sellist kampaaniat ei poolda. “Niimoodi ei saa edasi minna, see ei ole meie jaoks vastuvõetav. Kui seda teeb ministeerium, sõltumata sellest, mida minister ütleb, siis peab minister ministeeriumi kontrolli alla võtma. Kui seda tehakse ministri heakskiiduga, siis ühel hetkel me ei saa enam selle ministriga samas valitsuses olla. See on nii põhimõtteline asi meie jaoks,” rääkis Martin Helme.

SAPTK kaaperdas sotsiaalministeeriumi kampaania teemaviite abortide vastu võitlemiseks
Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) esimees Varro Vooglaid andis täna teada, et alates esmaspäevast on jooksnud mitmetel Tallinna ja Tartu tänavatel paiknevatel suurtel digiekraanidel ka portaali Objektiiv klipid abortide vastu, mis annavad oma panuse sotsiaalministeeriumi poolt algatatud ja teemaviite #samapaljuinimene kandvasse kampaaniasse "Kõik on erinevad, aga sama palju inimesed".

"Paraku just nendest inimestest, kelle inimsust ühiskonnas massiliselt eitatakse või pisendatakse ja maha trambitakse, sotsiaalministeerium oma kampaanias vaikib, justkui neid ei olekski olemas. Muidugi on see kõike muud kui üllatav, pidades silmas ministeeriumis domineerivaid inimvaenulikke vasakliberaalseid ideoloogilisi hoiakuid, kuid ka tõsiasja, et Vabariigi Valitsus ennekõike sotsiaalministeeriumi näol on konkurentsitult kõige suurem sündimata laste elude hävitaja," osutas Objektiivi toimetus.

Objektiiv tellis seetõttu omalt poolt tänavatele sotsiaalministeeriumi kampaaniat täiendavad ja ministeeriumi kampaaniaga vormi poolest harmoneeruvad klipid.

2018. aastal tehti Eestis 3800 aborti.
Allikas: www.DELFI.ee