Kiviõli vana kaevanduse juures on kuni kümne meetri sügavused augud, mis pikka aega igapäevaselt varisesid. Nüüd, kus kohalike mure turvalisuse pärast on mitu päeva sotsiaalmeedias ringelnud, otsustati augud täna kinni ajada.


Facebooki gruppi "Märgatud Kiviõlis" postitati juba mitu päeva tagasi video Kiviõli külje all laiutavatest vana kaevanduse tekitatud aukudest. Kohati on nende sügavus kuni kümme meetrit ning mõnedes aukudes on ka vesi sees. Ehkki aukude juures toimuvad sageli ohtlikud varingud, ei paista nendega mitte keegi tegelevat, kirjeldas teemaalgataja.

Delfi päringu peale vastas Lüganuse vallavalitsuse avalike suhete spetsialist Viivian Päll, et tänase päeva jooksul kaetakse auk killustikuga ja märgistatakse ära.

Ühtlasi andis abivallavanem Enno Mägar probleemist teada ka keskkonnaameti maapõuespetsialist Lilli Tammele. Nimelt peab seaduse järgi varingud likvideerima kaevandaja. Kui kaevandamisluba on lõppenud rohkem kui 10 aastat tagasi, peab varingud korrastama riik.

Tamm ütles, et augu täitmine killustikuga on mõistlik, kuna see on keskkonnale ohutu ja samas on killustik suurtes kogustes kiiresti kättesaadav. Ta lisas, et antud juhul kasutatakse sellest aheraine killustikku, mis on põlevkivi rikastamisel ülejäänud produkt, ning sellele taaskasutuse leidmine on positiivne.

Nõukogude ajal töötanud ning praeguseks pikalt suletud kaevanduste käikude varinguid põhjendas Tamm sellega, et toona kasutatud tehnoloogia käikude toestamiseks ei olnud kuigi püsiv ning pole tänapäevaks säilinud. "Kaevanduste katend oli õhukesem ning kasutati puittoestikku. Seetõttu oli ka varingute mõju maapinnale suurem."

Selliste vanade kaevanduste kohal toimunud maapinnavaringutest tuleb teavitada keskkonnaametit, kes võtab kasutusele vastavad meetmed varingute täitmiseks ja korrastamiseks. Varingu likvideerimiseks tuleb esitada ametile taotlus ja välja tuua, kus täpselt varing toimus ja ka pildid varingust.

Varingu sulgemiseni tuleb see maaomanikul märgistada nt lindiga, et vältida võimalikke õnnetusi.

Tänapäevaste kaevandustega taolisi maapinnavaringuid ei kaasne, kuna kasutatav kaevandamistehnoloogia on välja töötatud pidades silmas ranget kohustust tagada maapinna stabiilsus ka pärast kaevanduste sulgemist. Samuti lähtutakse suletud kaevanduste korrastamisel kohustusest tagada stabiilsus kaevanduse kohal paikneval maal, et vältida tulevikus kaevanduskäikude sissevarisemist.

Allikas: www.DELFI.ee