Täna esitles Keskerakonna esimees ja peaminister Jüri Ratas Keskerakonna büroos esialgset platvormi, millega minnakse vastu riigikogu valimistele.

Ratas tõdes erakonna büroos toimunud hüüdlause esitlusel, et oleme ühisel pingutusel arenenud viimastel aastakümnetel oluliselt jõukamaks ning edukamaks riigiks. „Keskerakond võttis 2016. aasta novembris valitsusvastutuse kindla eesmärgiga muuta meie ühiskond sidusamaks ja tugevamaks. Meie tahe on ehitada õiglast riiki kõigile Eestimaa inimestele, sõltumata soost, vanusest, rahvusest või elukohast,“ rõhutas ta.

Keskerakonna esimehe sõnul läheb Keskerakond valimisi võitma ning põhieesmärk riigikogu valimistel on õiglase Eesti riigi ehitamine. Erakonna programmilised eesmärgid ja valimiskampaania sisu võtabki kokku täna avaldatud hüüdlause, milleks on „Õiglane riik kõigile!“.

Jüri Ratas selgitas, et õiglane riik seisab Keskerakonna nägemuses iga lapse, perekonna ja eaka eest, tööinimeste ja ettevõtjate eest. Ta lisas, et fookuses on majanduskasvu jõudmine kõigi inimesteni, üleliigse ja ettevõtjaid takistava bürokraatia kaotamine, perede toetamine, eakate toimetulek, omastehooldus ja hoolekanne ning keskkonnakaitse.

Sõjaväeline piirivalve - vaatame

Uurides Rataselt, kas Keskerakond plaanib jääta ka eile kirgi kütnud lubaduse juurde sõjaväelisest piirivalvest, kostis Ratas, et selle otsuseni jõutakse jaanuaris. "Aivar Riisalu on väga patriootlik mees ning kindlasti on igasugused uued ideed teretulnud," sõnas Ratas. Ta ei soostunud kommenteerima, kas idee sõjalisest piirivalves mitte poleks ajas tagasiminek ning ei duubeldaks investeeringuid, mida riik teeb idapiiri väljaarendamisel. Peaminister kordas, et nagu ta juba varasemalt öelnud on, on kõikidel ideedel koht arutelus ning tal oli hea meel, et selle vastu tundis avalikkus nii suurt huvi.

Ratasele endale on kõige südamelähedasemad teemad, mis on seotud noorte ja eakadega - pensionitõus ning lapsetoetuste suurenemine. Keskerakonna esimehe väitel selgub nende täpne maksumus jaanuariks, kuid senini on spekuleeritud 110 miljoni euro üle, mis katteallikatest leida tuleb.

Muud plaanid sama ambitsioonikad

Keskerakonna lubaduste seas on teisi huvitavaid plaane, näiteks soovib erakond viimaks lahedada hallide passide küsimuse, lubades, et kõik Eestis sündinud lapsed saaksid Eesti kodakondsuse. Veel lubatakse riiklike toetusi tippsportlastele, mis senini on sponsorite õlul olnud. Teadusvaldkonnas plaanitakse kehtestada doktorandipalgad ja tõsta õpetajate palku. Palgatõusu lubatakse ka päästjatele, politseinikele, kultuuritöötajatele.

Ettevõtete toetamiseks pakub erakond maksuerisusi väikeettevõtetele, viia edaspidigi riigipalgalisi töökohti maapiirkondadesse ning laiendada tasuta ühistransporti. Peredele lubatakse eluasemelaenu ilma omafinantseeringuta ning reformida soovitakse ka riigihaldusministri ametikohta, kujundades sellest rahvastiku- ja regionaalministi ametikoht.

Allikas: Delfi TV