Täna keskpäeval toimub valitsuse pressikonverents, kus kõneldakse nii koroonaviirusest kui erinevate seaduste muudatustest.

Kava kohaselt osalevad pressikonverentsil peaminister Jüri Ratas, rahandusminister Martin Helme, välisminister Urmas Reinsalu ja sotsiaalminister Tanel Kiik.

Valitsuse pressikonverents
Pressikonverents lõppes. 
Ratas: Ma arvan, et asja võlu ja väärtus ongi, et teadusnõukogu on valitsusest eraldiseisev nõukogu ja annab oma soovitusi. 
Ratas: Punkt üks, teadusnõukoja ettepanekud on teinud professor Irja Lutsar ja ma tahan, et see nii ka jääb. Majandusteaduste osas käis minu juures koos ekspertnõukogu, kellega viimati kohtusin eile. 
ERR: Kas valitsuse teadusnõukokku on kaasatud ka teisi teadlasi peale viroloogide ja matemaatikute? 
Helme: Ega mul pole kahju vaadata, et vasakpoolsed saavad hüsteeriahoo. Ei, kampaaniaraha see pole. 
Helme: Selle valitsuse ülesanne on see referendum ära korraldada. Ei ole variantigi, et me seda ei tee. Ühel, teisel või kolmandal variandil me teeme selle ära. Spekulatsioonid Elu Marsi kohta on pöörased vandenõud. Aastaid on rahastatud vasakpoolseid ideoloogilisi organisatsioone ja see pole kedagi häirinud. 
Helme: Sellel kindlasti pole häid tagajärgi. Ma jaotaks tõesti selle kaheks. Üks asi on suhtumine abielureferendumi küsimusse, aga sellele eelneb olulisem küsimus, kas Eesti on demokraatlik riik. 
Helme: Tõsi on, et koalitsioonilepingus on lepitud asjad kokku, kuni meil on enamusvalitsus, peaksid need asjad läbi minema. Jah, reaalsus, et Isamaa fraktsioonist, mis on meile üllatuslik, on toimunud järsku meelemuutus. Kui referendum ei saa 51 häält, siis on fakt, et meil on vähemusvalitsus. Siis sellel on omad tagajärjed. Loodan, et saame selle läbi hääletatud riigikogust. See on võitlus rahva hääle eest. See on põhiseadusega kirja pandud viis, kuidas rahvas võimu teostab. Kõik, kes seda takistavad, on positsioneerinud end demokraatia vastastena ja peaksid tõsiselt järgi mõtlema. 
Kanal 2 uurib abielureferendumi kohta uudise valguses, et osa isamaalaseid on referendumi vastu. "Kas kukub koalitsioon, kui referendum jääb ära?" 
Ratas: Tegelikult kauplustes 2+2 reeglit ei järgita, see on murekoht. Peame arvestama, et kontakte tuleb vähendada. Mina ka mõtlen iga päev, kas saan teatud koosolekuid teha video teel. 
TV3 uurib, kuidas mõõdetakse kaupluste täituvust, mis peab nüüd olema 50%. Kiik: Õige oleks mõõta keskust tervikuna ja kauplustesse mahtuvaid inimesi. See on koht, kus iga erasektoris tegutseva kaubamaja huvi on jätkata tegevust. Tuleb arvastada, et praegustes tingimustes tuleb kõigil teha enam pingutusi. 
ERR uurib, kas vastab tõele, et Helme blokeeris rahapesu andmebüroo juhi konkursi võitja RABi juhiks saamisel. Helme ütles, et ta kuulutas uue konkursi, kuna polnud võitjaga rahul. 
Lukas: Aeg-ajalt on ka gümnasistidega mure, et nemad ei saa aru, miks nad peavad kodus õppima. Huviharidus lastele on kindlasti täiendav koolihariduse osa. Kui koolid on lahti, peab ka seda hoidma, aga kindlate reeglitega. 
Ratas: Me ei plaani põhikoole distantsõppele viia. Kui rääkida huviharidusest, siis tõsi on see, et see levib igasugustes huvihariduslikes vormides. Olgu see sport või koorilaul. Ma ei välista, et peame minema teatud piirangute puhul sarnasesse olukorda nagu kevadel. Sel hetkel olid need saared. 
Kiik: Peamised nakkuskohad jaotuvad kolmeks-neljaks, rohkem nakatumisi on tööl, pereringis, huviringides. 
Postimees küsis distantsõppe kohta. Kiik ütles, et kõiki koole ei plaanita kinni panna, sest nooremad õppurid vajavad vanemate tuge, kes peavad siis ka koju jääma. Distantsõpet saab rakendada vanemate õppeastmete laste puhul, kes suudavad iseseisvalt kodus õppida. 
Helme lisas, et majandus on saanud kõva löögi ja vajab inimeste üksmeelset käitumist, et ei peaks rangemaid reegleid kehtestama. 
Helme: Üks asi, mis on ülimüstifitseeritud, on see, kuidas valitsuse otsused sünnivad. Me ei ole Pavlovi koerad. Me ei tööta pressiteadete või pealkirjade järgi, et kui Spaaliit saadab teate, siis käitume ühtmoodi. Kaalutlemine ei käi üldse nii. Mida ma võiks avada, loomulikult on laua ääres erinevad arvamused-võimalused. Mis teeb otsustamise raskeks on see, et kui teeme otsuse, siis me ei tea, mis oleks teise otsuse puhul saanud.
Kiik lisas, et tuleb lähtuda ka majanduse toetamisest ning inimesed saavad ise reegleid järgides koroonaviirust aidata tõkestada. 
Jüri Ratas oli segaduses, kellele küsimus esitati, aga vastab siiski. "Spaad pole suletud, sest valitsuse hinnangul on näha, et nad ise väga soovivad pingutada ja teha kõiki usaldusmeetmeid. Jätta ära erapeod. Eesti majandus on saanud väga tugeva löögi alates kevadest. Täna see oli kaalutluskoht ja kogu valitsus oli seisukohal, et spaasid pole mõtet täna sulgeda."
Küsimus ERRilt Rattale ja Kiigele. "Kas spaad jäid kinni panemata, sest Spaaliit lubas mitte rohkem pidusid korraldada?
Algab küsimuste voor. 
Kiik: Praegu pole aeg otsida võimalusi reeglitest mööda hiilida. 
Kiik: Eesti tervishoiutöötajad väärivad tänu, tunnustust. 
Kiik: Haiglaravil on praegu 60 inimest rohkem kui kevadisel tipphetkel. 
Kiik: Soovitused ja reeglid on alati miinimum, asutused saavad teha rohkem. 
Kiik: Kas JOKK pidude korraldamine on täna mõistlik? See on vastutustundetu ja pole mõistlik. Nii kasvab taas haiglaravi osakaal, kasvab nende inimeste arv, kes ei saa plaanilist ravi. 
Kiik: Rääkides laiemalt koroonaviirusest, me pole soovinud riiki laussulgeda. Ei saada kõiki koole kaugõppele. Ei sulge kultuurisektorit, siin on tasakaalu leidmise koht. Viimaste päevade nakatumisnäitajad ütlevad, et me pole viiruse langusfaasis, oleme jätkuvalt tõusufaasis. Reeglitest kinnipidamine on äärmiselt oluline. 
Kiige sõnutsi laienesid toetused Astangu kutserehabilitatsiooni keskuse õppuritele, kuna varem olid nad hüvedest ilma. 
Kiik: Lisaks muudame perehüvitiste seadust. 
Kiik: Laiendame KOVide võimalust järelhooldusteenust laiemale sihtrühmale. See võimaldab toetusfondi abil toetada paindlikumalt neid noori, kes jätkavad õpinguid ja vajavad tuge. 
Kiik ütles, et nakatumiste vähendamiseks tuleb viirusega hooldekodudes võtta appi oluliselt rohkem personali. 
Kiik: Nad said tuge, et toetada täiendavat tööjõukulu. Loogiline on see, et kus viirus jõuab hooldekodusse, tuleb suur osa tööd ümber korraldada. 
Kiik: Tõepoolselt toetasime viit hooldekodu. 
Kiik: See on põhjus, miks meil on tagatud viipekeelne tõlge. 
Kiik: Tänan Puuetega Inimeste Koda, kes on meid väga aidanud ka kriisi ajal. 
Sotsiaalminister Tanel Kiik: Alustuseks soovin tähistada ÜRO algatusel ülemaailmselt puuetega inimeste päeva. Meie oleme pidanud elama mitmete piirangutega, aga tegelikkuses meie hulgas on ligi 150 000 inimest, kes teevad seda igapäevaselt. 
Lukas: Juba nimetatud õiglase ülemineku fond jõuab ka kultuuri valdkonda. Sellest on võimalus raha eraldada muinsuskaitseobjektide jaoks, kultuurisündmuste korraldamiseks. 
Lukas: Moodustasime uue koosseisuga kultuuripreemiate komisjoni, mis teeb otsuse riiklike kultuuripreemiate andmiseks. Koosseis on väga esinduslik: Peeter Pere, Toomas Luhats, Tiina Lokk-Tramberg, Triin Soone, Triinu Tamm, Maria Arusoo, Jaanus Samma, Iris Oja, Tõnis Kahu, Luule Epner, Johanna Ross.
Lukas: Peame olema empaatilised tervishoiusüsteemi ja -töötajate suhtes, kes teevad oma ränka igapäevast tööd. Ülemeelikuid üritusi tuleb kahtlemata piirata. 
Kultuuriminister Tõnis Lukas: Valitsus aktsepteeris, et kinod, teatrid, kontserdisaalid on praegustes tingimustes turvalised kohad. Kultuurielu jätkub kuni kella 22ni ja pärast seda statsionaarsete istmetega kohad võivad selle muidugi lõpuni pidada, aga muudes kohtades pärast seda peavad tegevused lõppema. See tähendab niisugust tegevust, kus pole statsionaarseid istekohti. Kultuur jääb lahti senisel kujul. 
Põlevkivi on mõistlikum väärindada õliks kui elektriks, lisas Helme. 
Helme kõneles Ida-Virumaa põlevkivi kaevandamisest ja ütles, et kaevandamine täitsa ära ei kao, sest sellest tehtav õli on tema hinnangul perspektiivikas. 
Helme: Väga tore asi on see, et saame CO rahadest jätkata Rohuküla raudtee ehitust. 
Helme: Oleme planeerinud lähitulevikus käivitava vaktsineerimise rahastamist eurorahast. Eestil on plaanis uuendada oma haiglavõrku, enamik sellest rahast on planeeritud eurorahast. Lisaks suur osa läheb IT-arendustesse. Räägime nii baasvõrgust kui viimasest verstast, aga ka riiklikest süsteemidest, mida iga päev kasutame. 
Helme: Väga suurt rõhku paneme ettevõtluse toetamisele, sest tahame, et ettevõtted moderniseeruksid. See aitab kaasa konkurentsivõimele ja vananeva rahvastikuga riigi puhul tähendab lihtsamate töökohtade vajaduse vähenemist. Saame olemasoleva tööjõuga paremini hakkama. 
Helme: Eesti taotleb, et üleminekupakett võiks lisaks Ida-Virumaale hõlmata Jõgevamaad ja Lääne-Virumaad. 
Rahandusminister Martin Helme: Eurorahade pakett on suurem pakett. Seal on nii CO-kvoodi kasutamise plaan kui tavapärane järgmise eelarve raha. 
Järgmise nädala lõpus toimub Euroopa ülemkogu Brüsselis. "Tulevad erinevad teemad ülemkogule. Üks on kindlasti kliimaeesmärgid, kasvuhoonegaaside vähendamine," tõi Ratas esile. 
Iirimaa ostab Eestilt taastuvenergiat, ütles Ratas. 
Valitsus toetab 5 hoolekandeasutust, kuhu jõudis koroonaviirus. "Neid hooldekodusid, kuhu koroona jõudis, tuleb toetada nii personali- kui isikukaitsevahendite kulude tasumisega."
Ratas: Avalikud üritused kindlate istumiskohtadeta kella 22st peavad uksed sulgema. 
Ratas: Meelelahutusteenuste osutamiskohast võivad 22-st kuueni viibida vaid teenuse osutajad, kullerid, päästeameti töötajad. 
Ratas tõi välja Eesti Spaaliidu teate. "Nad ütlevad, et nende jaoks on oluline inimeste tervis ja viiruse kontrolli all hoidmine. Nad lubavad teha omalt poolt kõik, et juhiseid järgitaks ja inimesed oleks hajutatud."
Ratas: Erapeod, restoranide rentimised erapidudeks pole lubatud. 
Ratas: Kaubanduskeskustes hakkab lisaks 2+2, maskikohustusele kehtima 50-protsendiline täituvus. 
Ratas: Kehtestame täiendavad piirangud. 
Peaminister Jüri Ratas kõneleb ööpäevasest koroonastatistikast. "Eriti ränk olukord Ida-Virumaal, kus on nakatumisnäitaja Harjumaast ca kaks korda suurem. Sillamäel on see näitaja tõusnud üle 1000. Homme on plaan külastada Ida-Virumaad, et arutada, kuidas koroonavastast võitlust toetada."
Ratas: Haiglaravil viibivate koroonapatsientide arv kasvab kiiresti. Eesti meditsiinisüsteemi ähvardab ülekoormus. Meie soov on süsteem hoida avatu ja toimivana.
Pressikonverents algas. 
Koroonanäitajad pole Eestis vähenenud. Kas valitsus kehtestab uued piirangud, selgub pressikonverentsil. 
Allikas: www.DELFI.ee