Kaitsevägi ja Ameerika Ühendriikide 173. brigaadi 91. ratsaväerügemendi 1. pataljoni õhudessantväelaste kompanii korraldavad tankitõrjeraketisüsteemi Javelin näidislaskmise. Laskmistel osalevad kaitseminister Sven Mikser ja kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras.
Allikas: Delfi TV