Tarbimises ja kommerts-sfääris koguvad jõudu uued kiirusevastased liikumised – slow food jmt. Kas süvenemise väärtustamine võiks saabuda ka läbi kultuuri? Mis on “aegluse” või süvenemise väärtus? Kas meil on seda vaja?
Millised on “kiire ühiskonna” ohud? Kuidas kiire tarbimise käigus kaovad olemasolevad ajaloolised nähtused, mis on otse või kaude meie kultuuriga seotud? Kas meelelahutus on kultuur? Kas komplekssuse kasv on seotud kiiruse kasvuga?
Kuidas kiiruse kasv kajastub erinevates kultuurinähtustes?
Kuidas suhestuvad efektiivsus ja inimlikud väärtused?

Arutelu juhtis Helle Tiikmaa, vestlusringis osalesid Kaupo Vipp, Veronika Kalmus ja Valle-Sten Maiste. Arutelu korraldas Eesti Kultuuri Koda.
Allikas: Delfi TV