Eesti Maaülikooli aianduse professor Kadri Karp selgitab Rõhu katseistanduses, miks peaks viinapuude juurde istutama roose.
Allikas: Delfi TV