Delfi toimetuseni jõudis video esmaspäeval ühe Lääne-Eesti kutsekooli vahetus läheduses toimunud tüdrukute vahelisest kaklusest, mida jälgivad kaaslased olukorda itsitades filmivad. Konflikti osapooled õpivad selles samas koolis, ent üks neist on peale juhtunut kooliskäimist vältinud.

"Üks pool ei ole peale seda mõnel päeval koolis olnud ja tema ning ta vanematega on kokkulepitud kohtumine järgmise nädala alguses," ütles kõnealuse kooli direktor, ent siiski on tema arvates veel vara juhtunu süüdlase või ohvri osas selgust saada.

"Minu hetkel olemasoleva arusaama järgi ei ole seal süüdi ainult üks pool, aga enne, kui midagi kindlat välja öelda või asjaosalistega karistamise mõttes ette võtta, peab veel kool asjaga tegelema ning ära tuleb oodata ka politsei uurimise tulemused. Ma ei käsitleks asjaolude lõpliku selgumiseni kumbagi poolt rohkem ohvrina, kui teist kuigi nende oma tõlgenduse järgi on kindlasti ohver just see, kes parasjagu räägib," selgitas direktor.

Kooliperet ehmatanud juhtumi uurimisse on tema sõnul kaasatud ka politsei ning olukorra lahendamisega tegeletakse intensiivselt. Et koolielu saaks rahulikult jätkata, on korraldatud ülekooliline koosolek kogu kooliperele, et asi lahti rääkida, läbi arutada ja meelde tuletada, kuidas selliseid olukordi vältida või kuidas tegutseda, kui nad ikkagi juhtuvad.

Mida teha kiusamise korral?
Kiusamise korral räägi oma murest täiskasvanule, keda usaldad või helista lasteabi telefonile 116 111. Tõsisema kiusamisjuhtumi puhul teavita politseid hädaabi numbril 110 või palu seda teha kellelgi teisel. Täpsema info leiad siit.

"Raske on inimese sisse näha ja noored oskavad tihti omavahelisi suhteid väga keeruliseks ajada ja selliseid juhtumeid tuleb paraku ette. Õnneks mitte tihti," ütles direktor. Tema sõnul oli ühe osapoole näol tegemist esimest aastat koolis õppijaga, kellest ei jõua ühe kuu jooksul kõiki asju teda saada.

"Hetkel julgen arvata, et kool on rakendanud oma võimuses olevad meetmed ja tegevused selle juhtumiga seoses ning igapäevaselt jälgime koolisiseseid suhteid üsna põhjalikult, aga tegutseda saame ikka siis, kui me asjast teame."

"Üks põhipostulaate, mida oma õpilastele väsimatult kordame on see, et kui nad tahavad ennast turvaliselt tunda, siis peab juba eos nende murest kuulma grupijuhendaja, nõustaja või mõni muu kooli töötaja, aga paraku püütakse ikkagi ise lahendusi leida ja siis läheb asi käest ära," selgitas direktor.

Videost on näha, kuidas pärast vestlemist takistab üks tütarlaps teisel liikumist, misjärel üritab musta jopega tütarlaps teisest siiski mööduda. Roosa jopega õpilane aga läheb seejärel oma koolikaaslasele kättpidi kallale ning järgneb pea minuti pikkune rüselus.

Videos nähtavad tütarlapsed on alaealised, mistõttu ei avalda Delfi nende privaatsuse kaitseks nimesid ega täpsemat sündmuspaika.

Allikas: Delfi TV