Rahvusvaheline uurimine viis selleni, et Eestis kümneid autosid varastanud grupeeringu tegevusele tõmmati pidurit ja liidrid peeti kinni.

Eile hommikul peeti Kaunases Lõuna ringkonnaprokuratuuri poolt välja antud Euroopa vahistamismääruste alusel kinni autovarguste organiseerimises ja kuritegeliku ühenduse juhtimises kahtlustatav 35-aastane Aurimas ning samasse ühendusse kuulmises ja sellele tugiteenuste osutamise kahtlustatav 39-aastane Alius.

Kõnealust kuritegelikku ühendust on alust seostada vähemalt 32 auto varguse või varguse katsega Eestist ajavahemikul 2017-2020. Professionaalselt korraldatud autovargustega on grupeering teeninud kuritegelikku tulu vähemalt 269 305 eurot.

VIDEO JA FOTOD | Leedus peeti kinni Eestis autovargustega tegelenud grupeeringu juht
Foto: PPA

Kahtlustuste kohaselt on ühendusel 18 seni tuvastatud liiget ning lisaks Eestile on tegutsetud ka Lätis, Poolas, Saksamaal, Austrias, Tšehhis ja Slovakkias. Eile Leedus toimunud läbiotsimistel on leitud kaalukaid asitõendeid, sealhulgas autovargusteks kasutatavaid seadmeid ja relvi.

Ühenduse tegevuse avastamise ja juhtfiguuride süü tõendamiseni on viinud politsei peadirektori korraldusel moodustatud ja Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo eriasjade uurija Urmas Läti juhitud uurimisgrupi järjepidev ja metoodiline töö. Menetlust juhtiva ringkonnaprokuröri Aro Siinmaa hinnangul on tegemist ühe kaalukama tulemusega juba üle kümne aasta väldanud võitluses autovargustele spetsialiseerunud piiriülese organiseeritud kuritegevusega.

Allikas: www.DELFI.ee