HUGO.legal jätkab videorubriigiga ÕigusMinut, kus igas minutilises videos annab jurist lihtsad juhised olulistel teemadel. Eesmärgiks on õigusalaste teadmiste kasvatamine selleks, et enda õiguste eest paremini seista. Seekordses ÕigusMinutis toob peajurist Erki Pisuke välja välja 3 olukorda, mille puhul tasub töövaidluskomisjonile avaldus esitada.

Tänavu on HUGO.legal õigusabiplatvormi juristid töövaidlustes abistanud 700 inimest. Kokku on õigusabiplatvormi juristide kaudu sellel aastal abi saanud 7000 inimest, neile lisanduvad roboti kasutajad.

Allikas: Kasulik.ee