Füüsikatudeng Andres Juur mängis gravitatsioonile ninanipsu.
Allikas: Delfi TV