Rahandusminister Martin Helme peab tõenäoliseks, et rahapesu juhtumite uurimine lõppeb USAs krõbedate trahvidega, millest Eesti võib saada sadu miljoneid.

Täna toimus rahandusministeeriumis pressikonverents, kus rahandusminister Martin Helme ja advokaat, endine FBI direktor Louis Freeh rääkisid USA advokaadibürooga sõlmitud kokkuleppest, mille kohaselt aitavad ameeriklased Eestit rahvusvahelistes rahapesuga seotud uurimistes.

Helme ütles Ärilehele, et parima stsenaariumi järgi tehakse rahapesu uurimise käigus kindlaks konkreetsed isikud, kes mõistetakse ka süüdi. „ Loomulikult hindan suhteliselt suureks tõenäosust, et USA võimud teevad krõbedad trahvid. Olles rääkinud pankade juhtkondadega, siis ka nemad on selle jaoks raha kõrvale pannud ja on ratsionaalsete inimestena riski ära kaardistanud. Kui vaatan USA praktikat, siis mingi hulga kompensatsioonist jagavad nad kannatajariigiga," selgitas ta.

Küsimusele, kui palju võiks Eesti saada kompensatsioonina, vastas minister: „Pessimistlikult räägime kümnetest miljonitest, optimistlikult sadadest miljonitest, aga võib-olla isegi rohkem." Ta rõhutas, aga et see on vaid üks pool värskelt sõlmitud õigusabilepingust. Teine osa on saata sõnum nii Euroopas kui USAs, et Eesti võtab rahapesujuhtumeid tõsiselt.

„Eesti riigi maine on minevikus toimunud mitmes rahvusvahelistes rahapesujuhtumis tugevalt kannatada saanud. Nagu me teame, on eri riikides algatatud uurimised seoses rahapesu tõkestamise nõuete rikkumistega Eestis asuvate pankade või nende filiaalide poolt. Sealhulgas on uurimised algatatud ka Ameerika Ühendriikides," selgitas Helme kohaliku õigusabi kaasamise vajadust Ameerika Ühendriikides.

„Eesti jaoks on väga oluline, et need keerulised juhtumid saaksid põhjalikult läbi uuritud ja saaksime teada võimalikult palju sellest, mis minevikus tegelikult juhtus. Seetõttu on Eesti riigi jaoks tähtis selles protsessis võimalikult aktiivselt osaleda, teha Ameerika Ühendriikide uurimisasutustega koostööd ja kui uurimiste tulemusena määratakse pankadele trahvid, siis osaleda riigina trahvide jagamisel. Me riigina oleme selles protsessis kannatajad. Selleks ongi väga oluline, et meil oleks USAs väga tugev ja kogenud partner," lisas Martin Helme.

Eesti riiki nõustava meeskonna juhi Louis J. Freeh' sõnul on nende töö üks eesmärk tagada võimalikult sujuv teineteisemõistmine ja koostöö Eesti ja Ameerika Ühendriikide eri õiguskaitse- ja järelevalveasutuste vahel.

„Pakun Eesti valitsusele õigusnõustamist ja esindamist praeguseks juba tuntud ja kahtlustatavates rahapesu asjades, mis on seotud Põhjamaade pankadega, kes on tegutsenud oma Eesti ja teiste Baltimaade tütarettevõtete ja filiaalide kaudu, ja puudutavad miljardite USA dollarite liikumist vastuolus kohaliku ja rahvusvahelise õiguse ning Eesti järelevalve eeskirjadega," ütles Louis J. Freeh. „Abi pakkudes soovib Eesti saada osa rahasummadest, mille Ameerika Ühendriikide valitsusasutused võivad saada õigusrikkujatest finantsinstitutsioonidelt kokkulepete, rahaliste karistuste või konfiskeerimise kaudu või muul viisil. Lõppeesmärk on kriitiline ja lihtne: kindlustada, et finantsinstitutsioonid vastutavad oma tegude eest, võimaldades hüvitada tohutu rahaline ja mainekahju, mida Eesti on pidanud kandma."

Selleks palgati appi Ameerika Ühendriikide advokaadibüroo Freeh Sporkin & Sullivan LLP, mis osutab Eesti riigile õigusteenuseid rahvusvahelistes rahapesuga seotud uurimistes.

Freeh Sporkin ja Sullivani advokaadibüroo meeskond on rahvusvahelise kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesujuhtumitega seotud uurimistes mitmekülgsete kogemustega.

Eesti riiki nõustava meeskonna juht Louis Freeh oli aastatel 1991-1993 New Yorki lõunaringkonna kohtunik ja aastatel 1993-2001 Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) peadirektor.

Just New Yorki lõunaringkond on suurte rahvusvaheliste panganduskuritegude uurimise kohaks USAs, kuna sellesse piirkonda kuulub ka Manhattani saar.

Eestit nõustavasse meeskonda kuulub ka Ronald K. Noble, kes töötas aastatel 1993-1996 kõrgetel finantskuritegude uurimistega seotud ametikohtadel USA rahandusministeeriumis ja aastatel 2000-2014 Interpoli peadirektorina.

Samuti kuulub meeskonda Walter Donaldson, kes on varasemalt töötanud kommertspanga Bank of America pettuste uurimise juhina, ja mitmed teised rahvusvaheliste finantskuritegude uurimise kogemusega tippeksperdid.

Pressikonverents: Eesti sõlmis õigusabi kokkuleppe USA advokaadibürooga
Pressikonverents on lõppenud.
Küsimus: milline on Eesti jaoks kõige optimistlikum ja kõige pessimistlikum stsenaarium?Freeh: keskendume optimistlikule poolele. Nagu mainisin, siis taoliste varasemate juhtumite USAs on hõlmanud kannatanud riigi kaasamist, aga ka kompensatsiooni jagamist. Meie ülesanne on ka kahju hinnata. 
Freeh: me pole huvitatud selle venitamisest. Me ei taha, et USA juhtumid meist ette jõuaksid. Ajaraamiks on kaks aastat. Tahame teha seda kiirelt ja põhjalikult 
Küsimus: kas Eesti meeskond on eraldi või tegeleb kõige muu kõrvalt? Ja teine küsimus ajaraami kohta. Kui kaua võiks see teekond, mille olete ette võtnud, aega võtta?Helme: Eestis on meil eraldi Lextali advokaadibüroo. Ajaraami on raske hinnata. Meil oli eesmärk kiiremini teha, aga siis tuli koroonaviirus ja kõik jäi toppama. Olles kohtunud nii Swedbanki kui Danske juhtkondadega, siis on selge, et nemad on huvitatud asja kiirest lahendamisest. USA uurimised on huvitatud kiire tulemuseni jõudmisest. Võrreldes tavapärase menetlusega on see tempokam. Aga me ei saa mingeid kuupäevi anda. Oleme teinud lepingu kaheks aastaks.
Küsimus: millised kriminaalmenetlused on USAs alustatud? Härra Helme, mainiste, et Eestis on olnud ühine uurimisrühm FBI-ga. Palun rääkige sellest ka.Helme: See uurimisrühm tegeleb praegu ka, aga selle kohta on mõistlik koguda infot prokuratuurilt. Mis puudutab USA menetlusi, siis see on üks põhjus, miks me õigusabi hangime. Seal on mitmeid menetlusi. Nii palju kui teame on seal haldus- ja kriminaalmenetlusi. Meil on tuge ja abi vaja, kuna USA õigussüsteem on meie omast suurem.
Küsimus mõlemale: Eesti juristid kritiseerisid, et Eesti inimeste põhiseaduslikud õigused saavad rikutud seoses sellega, et andmeid jagatakse bürooga USAs.Helme: ma ei ole jurist, aga see tundub jabur jutt. Eestil on aastaid koostöö USAga ja see on tavaline protseduur. Mulle tundub see peaaegu väljamõeldud teemana. Eks elame maailmas, kus kõiki teemapüstitusi saab teha. Ma ei näe siin mingit nurka, kuidas võiks põhiseaduslik riive olla. Freeh: lisan, et me ei lähe Eesti seadustega vastuollu. Nõustun ministriga, et oleme väga ettevaatlikud ja teeme kõike vastavalt seadusele.
Küsimus Freeh'le: kas on võimalik, et uurimise tulemusel leitakse, et Eesti riik või Eesti institutsioon on midagi valesti teinud ja trahv tuleb Eestile:Freeh: See pole meie uurimise peamine fookus. Kui avastame uurimise käigus tõendeid siinsete ametnike valest käitumisest, siis anname need tõendid üle muidugi. 
Küsimus Helmele: kui palju Eesti maksab õigusabi eest?Helme: Nagu mainisin, siis tasu on kolm miljonit eurot kahe aasta peale. Lepingus on kirjas ka võimalus maksta preemiapunkte, aga seda ma ei avalda, sest see pole avalik.
Freeh: Õigus on Eesti poolel. 
Freeh: Peame hoolitsema selle eest, et Eesti saaks kompensatsiooni tehtud kahju eest.
Freeh: Nagu minister mainis, siis minu partnerite seas on nii ameeriklasi kui eestlasi. USA poolt on üks minu partnereid Ronald Noble, kes on advokaat. Walter Donaldson on varasemalt töötanud kommertspanga Bank of America pettuste uurimise juhina.
Freeh: Minu rolliks on hoolitseda selle eest, et info liiguks ja, et USA justiitsministeeriumi info jõuaks ka Eestisse. 
Sõna saab Louis Freeh.Freeh: Mu ülesanne on hoolitseda selle eest, et uurimine keskenduks kõige olulisematele teemadele. Ja jagame infot prokuröridega ja järelevalveasutustega USAs.Tahame näidata Eesti läbipaistvust ja pühendumust uurimisasutustega koostöö tegemisel.
Helme: Firmast, millega leping sõlmiti. Freeh Sporkin & Sullivan oluline tugevus on, et härra Freeh on töötanud USAs nii kohtuniku kui FBI juhina. Selliseid lepinguid sõlmib riik harma. Õigusabi maht on kolm miljonit eurot kahe aasta jooksul. See on rahvusvahelises mõõtmes pigem väike summa.
Helme: Kui peaks juhtuma, et USAs määratakse pankadele trahvid, siis meie kui üks kannatajatest soovime olla osaline trahviraha saajate seas. Probleemi üks osa on Eesti riigi ja rahanduse usaldusväärsuse kannatada saamine.
Helme: Uurimised on mitmes erinevas riigis. USA ots on seotud dollarites tehtud tehingud loeb USA enda juristiktsiooni all olevaks. Ja algatatud on mitmeid menetlusi. Need on väga mahukad menetlused. Selleks, et oleksime riigina ja uurimisasutustena hea partner USA-le, selle jaoks on vaja abijõudusid kaasata. See on põhjus, miks me õigusabiteenuse lepingu sõlmisime.
Helme: Meile on oluline saada rahapesujuhtumites teada tõde. Meie mainet ja rahanduse toimimist on kahjustatud. Keegi peab toimunu eest vastutama.
Martin Helme: On tulnud mitmeid päringuid, mis seisus oleme. 23. märtsil otsustas valitsus anda rahandusministeeriumile ülesande rahvusvahelise rahapesu uurimise osutaja leidmiseks USAs. 8. juunil edastati rahandusministeeriumi poolt pakkumiste esitamiseks kolmele advokaadibüroole. Sõlmisin lepingu 27. juunil Freeh Sporkin & Sullivaniga.
Pressikonverents algas.

Allikas: ärileht.ee