Horizon Tselluloosi ja Paberi ASi koostootmisaajama ehitus
Allikas: ärileht.ee