Vangide arv Eestis on aastatega vähenemas. Ometi on Eesti jätkuvalt üks Euroopa kõrgeima vangide suhtarvuga liikmesriike. Milliste kuritegude eest inimesed Eestis siis kõige rohkem vangi satuvad?
Allikas: Delfi TV