Sügisel 2008 tuli Saaremaal Salme koolimaja kõrval päevavalgele leid, mis võib muuta mitte ainult meie mõistmist viikingitest, vaid ka Eesti ajaloolist narratiivi.

Mullatööde käigus avastati muinaslaev seitsme sõdalase säilmetega ja kaks aastat hiljem leiti teine laev mitmete skelettide, relvade ja tarbeesemetega. Kõik märgid viitavad suurele lahingule, mille käigus langenud sõdalaste ritualistlik matuseformatsioon hoiab endas ka võtmeinformatsiooni viikingite üldise elukorralduse kohta.

Hetkel käivad ulatuslikud tööd, kus analüüsitakse kõike alates säilmete DNA-st kuni matusetalituse struktuurini. Ent uuringud toimuvad täielikult välisfondide najal. Eesti riigi panus läbimurdesse on paraku napp.

"Sensor" uurib Salme muinaslaevaga kaasnevate tööde tegelikku ulatust ja seda, millist võimast laulu võiks maailm kuulda.

Allikas: Delfi TV