Milline on ühe-, kuue- või 65-aastane mets võrreldes sama vana inimesega? Maaleht filmis kaheksat eri vanuses metsatukka ja viis sinna täpselt samas vanuses inimesed.

Maaleht filmis ka puhtaks raiutud langi, kuhu istutati äsja uus mets. Aastal 1950 nägi see paik välja täpselt samasugune – äsja oli tehtud lageraie ja noored puud pisteti mulda. 70 aastat tagasi istutatud väikesed kuused kasvasid vahepeal suureks ja said raieküpseks.

Allikas: Maaleht