Swedbank andis eile õhtul kella 22 ajal teada, et otsustas seoses käimasoleva sisejuurdlusega peatada pangajuhi Robert Kiti ja finantsjuhi Vaiko Tammevälja volitused. Samuti lahkub nii pangast kui ka selle nõukogust Priit Perens. Delfi tegi kell 10.30 alganud ja kell 11 lõppenud panga pressikonverentsilt otseülekande ja pidas otseblogi.

Swedbank Balti panganduse juht ja Swedbank Eesti nõukogu esimees Charlotte Elsnitzi sõnul tingis tänase otsuse käimasolev sisejuurdlus. ”Nagu varem öeldud, alustas Swedbank põhjalikku sisejuurdlust koostöös välisekspertidega selgitamaks välja, kuidas on varasemalt tõkestatud rahapesu ja rakendatud selle vastaseid meetmed pangas. Swedbank jätkab igakülgset koostööd Rootsi, USA ja Baltikumi erinevate ametivõimudega,“ märkis Elsnitz.

Panga senise juhi Robert Kiti ja finantsjuhi Vaiko Tammevälja volitused Eesti haru juhatuses peatatakse kuni täiendava info lisandumiseni. Nii kaua täidab Swedbank Eesti juhi kohuseid Olavi Lepa, kes oli siiani Swedbank Eesti riskijuht. Panga finantsjuhi kohusetäitjaks määrati Anna Kõuts. Need muutused jõustuvad pärast järelvalveasutuste kinnitust.

Senistelt tööpostidelt taandatud Kiti ja Tammevälja töölepingud Swedbankiga siiski jätkuvad. Ühtlasi saavad nad, kuniks sisejuurdlus on tulemusteni jõudnud, senist palka edasi, kuid tööl nad ei käi. Swedbank Eesti juhi kohuseid täitva Olavi Lepa sõnul on ta arvestanud sellega, et on selles ametis ajutiselt, kuid sellest hoolimata teeb ta seda tööd täie tõsidusega.

"Mina võtsin selle pakkumise vastu teadmisega, et mul on kogu mandaat juhtida seda organisatsiooni. Nagu Robert Kitt ise ütles, et iga tegevjuht võtab selle riski, et su leping kehtib nii kaua kui kehtib. Mina teen seda tööd samasuguse kirega, kui see oleks püsiv töökoht. Loomulikult on see meie huvides, et see uurimine võimalikult kiiresti läbi saaks, aga see võtab oma aja. Seniajani olen mina siin olemas," lausus Lepp.

Swedbanki finantsjuhi kohused ajutiselt üle võtnud Anna Kõuts rõhutas, Swedbankil on tugevad finantsnäitajaid, pank on hästi kapitaliseeritud ja neil on tugev likviidsuspuhver.

Swedbanki pressikonverents
Sellega on pressikonverents läbi.
"Ma ei hakka enam spekuleerima erinevate põhjuste osas, aga lähtudes meie otsusest, sellel on oma alus olemas ja selle ma olen välja öelnud," kordab Elsnitz veelkord, miks Kiti ja Tammevälja volitused peatasid. Ka ütleb ta veelkord, et tegu oli nõukogu otsusega ja Baltikumi juhtkond andis selle otsuse Kitile ja Tammeväljale edasi.
Olavi Lepp lisab, et kuigi muudatused tekitavad lisapingeid, on panga töötajate rahulolu Swedbankiga regulaarsete tagasisideküsitluste põhjal kõrge. Suur osa senisest juhtkonnast, kus on 6 inimest, jäävad panka edasi, mistõttu suur hulk senised juhatuse liikmeid jätkab.
Elsnitzi sõnul jätkatakse panga arendamist vastavalt senistele plaanidele ja tal on heameel, et pangal on Eestis teine sama võimekas meeskond olemas Olavi Lepa ja Anna Kõutsi näol. 
Olavi Lepalt küsitakse, mis tundega ta alustab panga juhtimist, kui teab, et Robert Kitt võib iga hetk tagasi tulla. "Mina võtsin selle pakkumise vastu teadmisega, et mul on kogu mandaat juhtida seda organisatsiooni. Nagu Robert Kitt ise ütles, et iga tegevjuht võtab selle riski, et su leping kehtib nii kaua kui kehtib. Mina teen seda tööd samasuguse kirega, kui see oleks püsiv töökoht. Loomulikult on see meie huvides, et see uurimine võimalikult kiiresti läbi saaks, aga see võtab oma aja. Seniajani olen mina siin olemas."
Miks otsustati endiste juhtide osas just selliste lepinguliste suhetega seda reguleerida? "Kuna see on osa käimasolevast juurdlusest, siis seetõttu, et see käib veel, volitused peatati, aga tööleping säilib."
Otsus Eesti juhtide osas tehti Swedbanki nõukogu poolt, kes esindab omanikku.
Ühtlasi täiendab Charlotte Elsnitz Kiti ja Tammevälja töösuhte puhul, et nad saavad senist palka edasi ja tööleping jääb kestma, kuni lisandub uut infot. Küll aga ei täida nad neid töökohuseid enam, mis nende senine amet nõudis.
Olavi Lepp lisab, et kõige enam on hetkel mõjutatud saanud Swedbanki aktsionärid, kelle vara väärtus on vähenenud tulenevalt ebakindlasti olukorrast. Klientide osas on olukord stabiilne. "Kindlasti on Swedbank saanud Lätis ja Eesti saanud oma brändile. See on midagi, mis häirib kindlasti meie töötajaid ja meie kliente, aga seni oleme püüdnud oma klienditeenindusega samal tasemel, mis me varem oleme olnud."
Küsimuse peale, kui palju maine ja rahalist kahju on kannatanud Swedbank seoses rahapesuskandaaliga. Elsnitz rõhutab selle peale taaskord panga pühendumust Eesti turule ja ütleb, et peamine viis selle kahju vastu võidelda, on luua parimaid tooteid ja arendada oma senist tegevust. 
Ta ütleb, et tegu on uurimisega, mida viib läbi finantsinspektsioon.
Küsimuse peale, kas tegu on mitme juurdlusega, ütleb Charlotte Elsnitz, et tegemist on Swedbanki sisejuurdlusega, kus võib olla ka mitu uurimist, kuid see pole oluline, kuna ennekõike uuritakse rahapesuvastast võitlust ja selle tõkestamist.
Ka rõhutab Charlotte Elsnitz veel, et ta ei saa seoses käimasoleva juurdlusega rohkem detaile avaldada, kuid Swedbanki tegevuses ei ole midagi muutunud, Eesti turg on panga jaoks jätkuvalt oluline ja seda arendatakse ka edasi.
Kas Swedbanki otsus on seotud Danske rahapesuskandaaliga? "Tegemist on otsusega, mis langetati, on seotud meie sisejuurdlusega ja meie rahapesu vastase võitlusega," ütles Swedbanki Balti panganduse juht Charlotte Elsnitz.
Ajakirjanik täpsustas, et tahtis teada, kuidas Kitile ja Tammeväljale endale seda uudist teada anti. "Loomulikult oli  mul ka nendega omavahel vestlusi, kuna seda tuleb inimestele selgitada ja seda ma ka tegin."
Charlotte Elsnitzilt küsitakse, kuidas ta seletas töötajatele Kiti ja Tammevälja volituste peatamist. "Info, mis me eile turule edastasime, läks välja üheaegselt. Kuna me oleme börsifirma, siis peame teatama kõigile üheaegselt. Püüdsime olla võimalikult ausad ja avatud, kui võimalik, kuid samal ajal pidime arvestama ka käimasoleva sisejuurdlusega."
Swedbanki finantsjuhi kohused üle võtnud Anna Kõuts kinnitab, et Swedbankil on tugevad finantsnäitajaid, neil on tugev likviidsuspuhver ja pank on hästi kapitaliseeritud.
"Minu enda plaan on kohtuda suure  hulga meie töötajatega, juhtidega ja tegelikult ka meie suuremate klientidega," ütles Olavi Lepp.
Paljud küsimused on konfidentsiaalsed - mis puudutavad panga kliente ja ka osasid panga töötajaid. Neid pank aga avaldada ei saa. 
Lepa sõnul jätkuvad ka sisejuurdlused, seda teevad aktsionärid ja tegevnõukogu, juhtidena nad toetavad seda. "Kõigiga teeme koostööd ja püüame neid vastuseid anda, mida küsitakse."
Lepa sõnul on Swedbank Eestis jõudnud laenumahus 8 miljardi piirini, mis on ajaloo kõrgeim. Pank jätkab laenamist ka edaspidi, mingit muutust selles ei tule. Jätkatakse ka klientide hoiuste, pensionitega. Kindlasti tahab Lepp kaasa rääkida ka pensionite teemal. "Kuidas poliitiline tahe turu kujundab, on muidugi iseküsimus."
Küll aga saab Lepa sõnul olema väljakutse see, et kliendid saavad olla rahulikud selles osas, et juhtkonna vahetumise järel midagi nende jaoks ei muutu. "Meie finantspositsioon on väga hea."
Swedbank Eesti juhi kohused üle võtnud Olavi Lepp tunnistab, et tegemist oli ootamatu otsusega ka tema jaoks, sellepärast on ka hingamisaega veel vähe olnud. Küll aga ütleb, et kuna on olnud panga juhatuse liige eelmise aasta lõpust, siis on ta kursis, mis on panga prioriteedid ja väljakutsed.
Elsnitz rõhutab veelkord panga pühendumust Eesti turule ja ühiskonnae. "Swedbank on Eestis juhtiv pank ja me oleme täiesti kindlad, et me sellel positsioonil ka jätkame. Jätkame tööd, keskendudes oma klientidele. Eesti on jätkuvalt meie jaoks üks neljast koduturust."
Swedbanki Balti panganduse juhi sõnul on tal heameel, et Olavi Lepp ja Anna Kõuts olid nõus nii lühikese etteteatamisajaga valmis võtma endale pangajuhi ja finantsjuhi kohused.
"Eilse juhtkonna otsuse kohaselt otsustasime peatada Swedbanki Eesti juhi Robert Kiti ja finantsjuhi Vaiko Tammevälja volitused. Nende volitused on peatatud, aga nad on endiselt panga töötajad. See on seotud meie käimasoleva sisejuurdlusega, mille kohta on Swedbank teile ka varasemalt info edastanud," ütles Elsnitz.
Elsnitzi sõnul lõppes just juhtkonnal koosolek töötajatega Liivalaia peakontoris, kellel oli palju küsimus. "Nagu ma ütlesin neile, siis ma ei saa rohkem detaile lisada eilsele pressiteatele."
Esimesena saab sõna Swedbank Balti panganduse juht ja Swedbank Eesti nõukogu esimees Charlotte Elsnitz alustab sellega, et rõhutab panga pühendumust Eesti turule, klientidele ja turule.
Panga pessiesindaja juhatab pressikonverentsi sisse, viidates, et pank selgitab juhtkonnas toimunud muudatusi.
http://www.delfi.ee/article.php?id=86558747
Swedbank jagab selgitusi juhtide volituste peatamise kohta kell 10.30 algaval pressikonverentsil.
Allikas: ärileht.ee