Ühtki ametlikku selgitust lindude äkilisele maha sadamisele pole antud. Kohalikud veterinaarid on kaalunud võimalust, et musträstad hingasid sisse mürgist õhku või said elektrilöögi osalisteks.

Enamasti elavad linnud Kanadas, kuid veedavad talve Mehhikos.