Tuline vaidlus käis põhiseadusemuudatuse üle, millega lisataks põhiseaduse peatükki, mis tagab kõigile kodanikele võrdsed õigused, naissoost kodanikku tähistav sõna.

Seda ettepanekut kaitses parlamendi õiguskomisjoni esimees Abdulmunim Oddat, kellel ei lastud aga lõpetada. Mitmed parlamendi liikmed karjusid tema kõnele vahele ja nimetasid täiendust tarbetuks. Oddat nõudis siis istungi katkestamist, aga spiiker Abdulkarim al-Dughmi sellega ei nõustunud.

Selle peale ärritus parlamendi liige Abu Yahya, kes karjus, et spiiker ei ole võimeline istungit juhatama. Al-Dughmi käskis Yahyal suu kinni panna ja saalist lahkuda.

Selle peale kargasid rahvaesindajad üksteisele kallale. Nähti mitmeid rusikalööke ja vihast maadlust. Vahejuhtum kestis mitu minutit.

Keegi viga siiski ei saanud.