Vallavolikogu esimest istungit väisasid ka kohaliku muusikakooli õpetajad, kes juhtisid kakofoonia keeles tähelepanu vallajuhtide ja õpetajate sissetulekutes valitsevale tohutule ebakõlale.