“Koalitsioonileppes on väga selgelt ja oluliselt välja toodud just täpselt jalakäijate ja jalgratturite olukorra parandamine ning samuti ka transpordiühenduste parandamine,” ütles Lippus, avaldades ka lootust, et 2022. aasta lõpuks võiks rattateede põhivõrgustik Tallinnas hulga paremas seisus olla.

Lippus on teadlik ka kriitikast, mida Tallinna linnaruum on seni saanud. “See kriitika on olnud just see, et inimesed on olukorras, kus neil ei ole võimalik kasutada sageli muud liikumisviisi peale auto,” sõnas Lippus ning ütles, et kuigi auto on samuti oluline liikumisvahend, peaks inimestel olema võimalik liikumiseks valida ka muud varianti.

"Koostöömudelid erinevate arvamuste kokku toomiseks ja tasakaalustamiseks ongi need kohad, kus praegu näen selliseid puudujääke," ütles Lippus.

Kuidas täpsemalt Lippus Tallinna linnaruumi arengut näeb, kuuleb juba videost.