Liiklusseaduse kohaselt peab ristmikule lähenedes olema juht eriti tähelepanelik ja arvestama ristmiku liiklusoludega, mida paraku KIA autojuht ei teinud.

Ehkki teised juhid reageerisid aegsasti ning situatsioon lõppes õnnelikult, tasuks meeles pidada, et iga liikleja peab järgima liiklusalaste õigusaktide nõudeid, olema liikluses hoolikas ja ettevaatlik ning tagama liikluse sujuvuse, et vältida ohtu ja kahju tekitamist.