Pääs autotekile on avatud, kuid laeva sisenemise vajadust tuleb hoolega kaaluda, sest ennekõike on laev hauaks sadadele inimestele. Vee madalat hapnikusisaldust arvestades on surnukehad eeldatavalt ka endiselt säilinud.