Küsimustele loodetakse vastuseid anda ka just alanud uurimisega.