Esmaspäeval toimus riigikogus korraline istung, kus arutati muu hulgas EKRE esitatud teemat, kas politsei kasutas märtsi- ja aprillikuistel protestidel rahva vastu ebaproportsionaalset jõudu.

Kaja Kallas leiab, et politsei ei käitunud protestijate suhtes liiga jõuliselt, sest vastasel juhul oleks politsei vastu esitatud rohkem kaebusi. Toompeal ning hiljem Vabaduse platsil toimunud protestidel tehti politsei suhtes neli kaebust. Peaminister jagas, et neist kolm on isiku poolt, kes saadab tallegi ähvarduskirju.

Ekre küsimusele, et kes andis korralduse tuua tänavatele suured politseijõud, vastas Kallas, et suured politseijõud on subjektiivne väide. Tema kinnitusel kaasati Toompeal ja Vabaduse väljakul patrullpolitseinikud, kiirreageerijad, piirkonnapolitseinikud ja noorsoopolitseinikud. "Väljas olid needsamad politseiüksused, kes tagavad igapäevaselt meie turvalisust," kommenteeris Kallas. Eriüksuslasi peaministri teatel ei kaasatud.

Küsimustevoorus pärisid riigikogu EKRE liikmed, kui palju oli protestidel politseinikke ning mistõttu mõned mundrikandjad tavapärasest teistvärvi vormi kandsid.
Kallas ei osanud täpset arvu politseinike hulga kohta öelda, sest politseinike arv erines päevade lõikes. Kallase sõnutsi võivad üksused vastavalt vajadusele kanda harjumuspärase vormiriietuse kõrval teist värvi riideid, kuid see ei tee neist eriüksuslasi.

Samuti uuriti Kallase käest, millisel määral oli ta teadlik politsei otsustest protestide haldamisel. Peaminister ütles, et politsei andis talle igal õhtul ülevaate sellest, kui palju oli meeleavaldajaid ja kuidas edaspidi kavatsetakse tegutseda.