Terviseameti pressikonverentsil tõdesid nii tervise- ja tööminister Tanel Kiik ning ka COVID-19 vaktsineerimise korraldamise töörühma juht Marek Seer, et suur nõudlus vaktsineerimisaja saamiseks on nüüd raugemas.

Seer rääkis, et möödunud laupäeval lõppes suurem huvi vaktsineerimisaja saamiseks kella üheks. Siiski ei soovi ta vaktsineerimissoovi raugemisest lõplikke järeldusi teha, sest Harjumaal ja Tallinnas ei ole aegu üle jäänud. Järeldused tehakse järgmiste aegade pealt, mis laetakse üles sellel nädalavahetusel.

Riigi eesmärk on jätkuvalt tänavu augustikuu lõpuks saavutada vaktsineeritute hõlmatus 70 protsenti täiskasvanute hulgas. Selleni jõudmiseks valmistub Seeri meeskond ka selgitustööde ja kampaaniate tegemiseks. "Kui vaja, siis tuleb mõelda kastist välja, et jõuda inimesteni, kes ei ole vaktsiini saanud," ütles Seer.
Praegu on vaktsineeritud täiskasvanud inimeste hõlmatus riigis 41,8 protsenti.

Ida-Virumaal on huvi vaktsineerimise vastu jätkuvalt väike. Siiski töötab Seeri sõnul Ida-Virumaal 1+1 meede ning tööandjate juures.