Mitmikraketiheitja MLRS süsteem võimaldab rünnata suurel kaugusel asuvaid kõrge väärtusega sihtmärke. Laskmiste käigus harjutatakse tulejuhtimist ja sihtmärgistamist ning eri üksuste ja staapide omavahelist koordinatsiooni.

7. mai õhtul korraldab Ameerika Ühendriikide 82. õhudessantdiviis Nurmsi lennuväljal õhudessandi, mille raames hüppab lennuväljale sadu langevarjureid, samuti heidetakse lennukitel varustust ja tehnikat. Dessantüksuse põhiosa saabub Eestisse otse USA-st, Põhja-Carolinast. Õhudessant korraldatakse öisel ajal reaalsele võimalikult lähedases taktikalises olukorras.

Eilne raketilaskmine oli õppuse stsenaariumi kohaselt dessandi eeltingimus, rakettidega üritati maha suruda vaenlase õhutõrjepatareisid, et õhudessant saaks toimuda.

Reede õhtul toimuvad madallennud toovad piirkonnas kaasa arvestataval määral müra. Õppuse käigus kasutatakse ka imitatsioonivahendeid ja paukmoona. Ligipääs Nurmsi lennuväljale on dessandi ajal keelatud, ala valvab sõjaväepolitsei.

8. mai pärastlõunal ja öösel liiguvad USA üksused helikopteritel Nurmsi lennuväljalt kaitseväe keskpolügoonile, kus toimub helikopteridessant.

Eesti üksustest võtavad õppusest osa 1. jalaväebrigaad koos NATO liitlaste lahingugrupiga ning erioperatsioonide väejuhatus, Kaitseliidu Alutaguse, Järva ja Viru malevate üksused, kes teevad õppuse algfaasis Eestisse saabuvatele dessantväelastele vastutegevust ning hilisemas faasis täidavad maakaitse ülesandeid koos liitlasvägedega.

Õhuvägi koos liitlastega juhib Eestis korraldatavaid õhuoperatsioone, Ämari lennubaasis paikneb rekordarv õhusõidukeid, sealhulgas transpordilennukid, tankurlennukid, ründe- ja transpordihelikopterid. Toetuse väejuhatus korraldab üle 2000 liitlase ja kaitseväelase logistilise toetuse, liikumised ja majutuse.

Õppus Swift Response toimub USA juhitava õppusteseeria Defender Europe 21 raames, mis on viimase 25 aasta suurim USA juhitav õppus Euroopas. Defender Europe korradatakse samaaegselt 16 Euroopa riigis, selles osaleb kokku 28 000 kaitseväelast. Lisaks Eestile toimuvad õhudessantoperatsioonid Bulgaarias ja Rumeenias.

Swift Response raames harjutakse Eesti kaitsmist võimalikus kriisiolukorras. Õppusel osaleb ligi 2500 kaitseväelast Eestist, USA-st ja Ühendkuningriigist, üle 20 lennuki ja 25 helikopterit.

Õppus tõstab kõigi osalevate riikide koostöövõimet ja valmisolekut, näitab USA ja liitlaste võimet siirda oma üksusi üle kiiresti konfliktikolletesse ning osalevate riikide vägede ja taristu võimet liitlasüksusi vastu võtta. Õppus Swift Response lõpeb 14. mail.