Viiruse levik on Kiige sõnul tõusnud üle 40 protsendi ja sellise kasvutempo juures oleme peagi nakatumises Euroopa Liidu esimene riik, praegu teisel kohal, ning haiglad peavad hakkama vähendama plaanilist ravi, samuti kasvab selliselt koroonasurmade arv.

Kiik sõnas, et piiranguid pikendatakse nii haridus- kui ka meelelahutusvaldkonnas. Samas sõnas Kiik, et algklasside ja hariduslike erivajadustega lapsed jätkavad kontaktõppes, kuid teised klassid peavad ilmselt jääma kauemaks kui märtsi esimeseks nädalaks distantsõppele.

Kindlasti peab üle vaatama toitlustusasutuste toimimise - täituvusnõuded ja kellaaegade nõuded, ka meelelahutussektori tegevused.

Kas neis valdkondades tehakse lausaline sulgemine? Kiik viitas, et on neid, kes soovivad karmimaid piiranguid, aga ka neid, kes soovivad piirata vaid lahtioleku aegu.

“Mis puudutab kaubanduskeskusi, meelelahutussektorit, siis tuleb vaadata, kuidas neis valdkondades toimetada võimalikult nakkusohutult.”