Eelarvet tehakse sooviga majandust toetada ja vältida töötuse kasvu.