Sellele leiti vastus tänaselt Sotsiaalministeeriumi pressikonverentsilt, kus sotsiaalminister Tanel Kiik (Keskerakond) ja sotsiaalala asekantsler Rait Kuuseavasid avalikkusele tausta teemal, kuidas riik strateegilisi partnereid hasartmängumaksust rahastab ning anti ülevaade ka edasistest sammudest.

Tuleb välja, et võrdsust taotlevate ühenduste toetus hasartmängumaksu vahenditest jätkub.

Kui siiani tegi Sotsiaalministeerium hasartmängumaksust toetatavate projektide korraldamisel Riigi Tugiteenuste Keskusega koostööd, viiakse esmaspäevaks rahastust puudutavad küsimused puhtalt Sotsiaalministeeriumi vastutusala sisse.

„Sotsiaalministeerium lõpetab koostöö Riigi Tugiteenuste Keskusega, et tagada riigi jaoks prioriteetsete valdkondade edendamisel parim sisuline koostöö riigi ja hasartmängumaksust toetust saavate strateegiliste partnerite vahel,“ märkis sotsiaalminister Tanel Kiik pressiteates. „Sotsiaalministeerium on Eesti sotsiaal-, tervise-, töö- ja võrdsuspoliitika eestvedaja. Inimeste toimetulek, tervis ja sotsiaalkaitse, sh eakate ja erivajadusega inimeste heaolu edendamine on sotsiaalministeeriumi pädevuses ja seega valdkondlikud otsused on ja peavad olema ministeeriumi teha. Meie ülesanne on nende valdkondade edendamine ja toetamine ning see peab jätkuma ka edaspidi.“

Detailidest saab lähemalt aimu siit.