Eilsel õhtupoolikul mõõdeti liiklusjärelevalvekeskuse patrulli poolt videos nähtava sõiduki suurimaks kiiruseks tervelt 183 kilomeetrit tunnis. Auto peatamisel selgus, et seda juhtis 19-aastane "vahtralehte", ehk esmast juhiluba, omav noormees. Lubatud liikumiskiirusest vähemalt 87 kilomeetrit tunnis kiiremini liikunud autojuht peeti kinni.

Täna andis too isik oma tegude üle aru juba Harju Maakohtus: kohtuotsuse kohaselt tuleb tal veeta 10 päeva kinnipidamiskeskuses. Lisakaristusena võeti temalt ka mootorsõiduki juhtimisõigus järgnevaks 8-ks kuuks.

Teadmiseks "vahtralehtedele"

Liiklusjärelevalvekeskus toonitas oma postituses, et kui esmase juhiloa omajal on mootorsõiduki juhtimisõigus karistuseks ära võetud, tunnistatakse tema mootorsõiduki juhtimisõigus ja talle väljastatud esmane juhiluba kehtetuks.

Mootorsõiduki juhtimisõigust ja uut esmast juhiluba võib taotleda pärast järelkoolituse läbimist ning liiklusteooria- ja sõidueksami edukat sooritamist. See omakorda tähendab aga ka uuesti 2 aastat "vahtralehtedega" sõitmist.