"Tema ei tunnistanud selliseid kirjeldusi omaks, teatud situatsioonist välja võetud. Teatud lause võis öelda, aga neid stseene tema kunagi omaks ei saa tunnistada."

Kas teie usute Mäe juttu? Mikk sõnas, et Mäe selgitused lähevad veel edasi ja pole teada, mis samme ta astub. "Ei ole ühe või teise poole väidete kohta võrdlust, ei saa öelda, et see on lõplik."

Ekspressis on alluvad Mäe käitumist kirjeldanud anonüümselt. Mikk leiab, et anonüümseid väiteid uskuda ei saa. "Me ei suuda kindlaks teha, milline motiiv või milline ajend, miks see väide tekkinud. Kas konfliktist või teatud ebameeldivusest."

Nõukogu koguneb taas uuel nädalal. Kõigepealt vesteldakse siis majasiseste usaldusisikutega, et uurida, miks pole jõudnud teave võimalikest rikkumistest nendeni.

Eesti Ekspress kajastas täna, et tegelikult pöörduti Mäe poole ahistamise asjus juba enam kui pool aastat tagasi, mullu sügisel. Siis rääkis mitu Estonias töötavat noort naist oma osakonna usaldusisikule, et Mäe on neid sobimatult katsunud ja teinud kohatuid märkusi.

Usaldusisiku sõnul teatas Mäe talle konkreetselt, et tema ei katsu ega kallista kedagi, kes ei taha, et seda tehtaks. "Viimaks ta nähvas: jutud lõpetada, kõik!"

Arne Mikk nendib, et sellest tänasel koosolekul juttu polnud ehk Mäe seda ei kinnitanud.