Ehitustööde käigus rajati uusi ja rekonstrueeriti olemasolevaid teelõike, sealhulgas jalg- ja kergliiklusteid kokku ligi 14 kilomeetri ulatuses, sellest uus rajatav Reidi tee on pikkusega 1,93 kilomeetrit. Ühtlasi rekonstrueeriti ehitustööde käigus 1,4 kilomeetri pikkune Narva maantee lõik.

Maastikukujundusprojekti järgi istutati Reidi tee ehituse käigus puid, põõsaid, püsikuid ja vääntaimi ühtekokku 149 426 tükki, sealhulgas 498 puud, 57 863 põõsast ning rajati 37 747 ruutmeetrit uut murupinda. Reidi tee projekti kogumaksumuseks on ligi 43 miljonit eurot.

Ehitustöödega alustati möödunud aasta juulis ja pandi punkt nüüd novembris.