Luige sõnul loob Eesti Luik täna uurimisrühma, mida asub juhtima kaitseministeeriumi asekantsler Meelis Oidsalu. "Töörühma ülesanne on vaata üle Eesti-poolsed regulatsioonid. Uurime seda juhtumit kaitseministeeriumi, kaitseväe, majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi ja veel mitmesuguste asutustega koostöös," ütles Luik täna Delfile.

Luige sõnul on siiski intsidendi uurimises põhiosa Hispaania kanda. "Hispaanialt ootame väga olulist informatsiooni, kuna raketi tulistas välja nende lennuk. On selge, et Hispaanial on võimalused vaadata läbi kogu tehniline informatsioon. Saada infot piloodi ja teiste Hispaania ohvitseride käest," ütles Luik.

NATO struktuurid moodustavad Luige sõnul uurimises üldise katuse. "Kuna NATO teostab lennuturbe operatsioonide juhtimist ja NATO kontrollib kõiki juhtstaape ja valdavad kõiki protseduure, ehk seda kuidas üks käsk liigub edasi. Kogu uurimine toimub piltlikult öeldes NATO katuse all, sest tegu on NATO operatsiooniga," ütles Luik.

Samas ei ole Luige sõnul NATOl ei ole endal organeid, mis tegeleksid eraldi selliste intsidentide uurimisega ja põhiraskus jääb ikkagi liikmesriikide kanda. "Meil ei ole võimalust Eesti poolt teha läbi tehnilist uurimist, sest meil ei ole, ega saagi olla juurdepääsu teise riigi sõjatehnikale, lennukile, piloodile, ehk põhiinformatsioon tuleb ikkagi Hispaaniast," ütles Luik.

Meie ise vaatame Luige sõnul pigem üle oma protseduurid, mis puudutavad väljaõpet. "Me peame liitlastele pakkuma väljaõppe võimalust ja peame olema täiesti kindlad, et kõik meie normid, eeskirjad, määrustikud, tagavad raamistiku kus kõik saavad ennast kindlalt tunda ja sellega meie töörühm hakkabki tegelema,"seletas Luik.

Luik usub, et põhjalik uurimine näitab, mis oli selle intsidendi põhiline põhjuslik käivitaja. "Üks võimalus on, et tegu oli piloodi inimliku eksimusega. Piloot oli väga kõrgetasemeline tipp-piloot, aga eksimisvõimalust ei saa ikkagi välistada ka parimate oskuste juures. Tegu võis olla ka mingisuguse tehnilise rikkega," arvas Luik.

Kui see on kindlaks tehtud, saab Luige sõnul ka selgemalt öelda, millised probleemid reaalsuses tekkisid ja kuidas neid on võimalik vältida.

"Kuna tegu on täiesti erakorralise, ebareeglipärase juhtumiga, siis ongi väga raske tuletada reegleid. Kontrollimatu õhk-õhk raketi välja tulistamine on erakordselt unikaalne. Loomulikult, nagu kõigi lennunduses toimunud õnnetuste puhul, käiakse õnnetus piinliku täpsusega iga mutri ja korralduse haaval läbi," lubas Luik.

Hispaania häivtajalt Eurofighter läks teisipäeval kell 15.44 eksikombel lendu õhk-õhk tüüpi lahingrakett AMRAAM. Rakett lasti õhku Pangodi kohal, kaitsevägi andis eile teada, et 95 protsendilise tõenäosusega on rakett maandunud Endla rabas.