Reidi tee projektiga tehti algust juba 2016. aastal, ent siis soovisid rohelise mõttelaadiga inimesed MTÜ Eesti Rohelise Liikumise juhtimisel projektile pidurit tõmmata ja pöördusid seetõttu lausa Tallinna halduskohtu poole.

Rohelised väitsid, et projekt on ebaseaduslik, kuna tee projekteerimisel lähtuti 2007. aasta keskkonnamõjude hindamisaktist ja kümne aasta jooksul võib olla tekkinud uusi tegureid, mida tuleks taas uurida ja hinnata.

Tallinna halduskohus aga jättis MTÜ Eesti Rohelised Liikumise kaebuse rahuldamata. Kohus tugines asjaolule, et keskkonnaamet, kui tee-ehitusest puudutatud kaitstavate parkide valitseja, andis ehitusloale oma kooskõlastuse.

Seepeale astusid keskkonnaaktivistid sammu edasi ning viisid vaidluse ringkonnakohtusse. Kuid ka Tallinna ringkonnakohus jättis roheliste apellatsioonkaebuse rahuldamata.

Kui mullu sügisel teatati, et Keskerakond on otsustanud Tallinnas koalitsiooni astuda just Eestimaa Rohelistega ning Tallinna abilinnapeana keskkonna ja kaasamise alal asub tööle Züleyxa Izmailova, puudutati koalitsioonilepingu sõlmimisel ka Reidi tee küsimust.

Veel möödunud aasta lõpus viidigi Reidi tee projekti sisse muudatused. Izmailova sõnul ei ole projekti lõppversioon küll roheliste jaoks parim, ent see on kõik, mis nad teha said. Pärast rohelistega kooskõlastatud projekti valimimist korraldas Tallinna linn Reidi tee ehitushanke, et leida Reidi tee ehitaja.

Esimene hange aga kukkus läbi, sest pakkumuste hind oli võrreldes eeldatava ehituse maksumusega 11 miljonit eurot kõrgem. Projekti maksumuse vähendamiseks vähendati sõiduradasid Reidi teelt Narva maanteele ühe raja võrra ja Narva maanteel kummaski suunas kahe raja võrra.

Teine hange korraldati tänavu märtsis. Aprillis lõppenud hankel oli kaheksa pakkumust ning kõik jäid soovitud maksumuse piiridesse. Edukaks osutus aga KMG Inseneriehituse AS ja Verston Ehitus OÜ ühispakkumus maksumusega 41 miljonit eurot.

Ehitajaga sõlmiti leping möödunud kuul ja kopp löödi maasse 23. juulil. Ehitustööd peavad olema objektil lõpetatud hiljemalt 17. novembriks 2019, lõpliku kuju peaks uus tee saama 2020. aasta kevadeks.

Reidi tee kogupikkus on 1,9 kilomeetrit, mille põhiosaks on 2+2 radadega sõidutee. Koos kergliiklusteedega ehitatakse või remonditakse kokku 14 kilomeetrit teid. Lisaks rajatakse 700 meetri pikkune kaldakindlustus.

Reidi tee ehituse käigus rajatakse 40 000 ruutmeetrit murupinda, istutatakse üle 57 000 põõsa ja ligi 500 puud, eesmärgiks säilitada võimalikult palju Russalka ümber olevat parki.