Üks märksõna, mida võib välja tuua meditsiini arengu poole pealt on spetsialiseerumine. Enam ei näe apteekreid värskeid rohtusid kokku segamas või arste, kes oleks valmis mitmel alal nõu andma - iga väiksemagi liigutuse jaoks on tänapäeval olemas ekspert. 1976. aastal terapeutide kongressil üles võetud filmikaadritest kuulebki selgelt selle väite kinnituseks: "Paljud meie sisehaiguste arstidest on tuntud kui praktikud ja teadlased ühes isikus!" Tänapäeval on rollid ikkagi vägagi lahutatud ning arstid igapäevaelus laborisse ei kipu, ka vastupidist tendentsi pole.

Ministri esimene asetäitja Endel Kama võttis väga selgelt kongressi lõpus kokku terapeutide ülesanded lähimateks aastateks: "Ülesanne on muuta arstiabi kvaliteetsemaks ja kättesaadavamaks, juurutada praktikasse kõiki meditsiiniteaduse saavutusi, eriti arendada neid kitsaid meditsiinialasid kus haigestumine on veel suurem. Eesmärk on, et inimesed saaksid õigel ajal arstiabi ja need haigused mis tekivad oleksid kiiremini ja ravitavamad ja inimesed saaksid tagasi oma tervise."

Vaata videost!