Kõige olulisemaks peab treener just seda, et inimesed mõistaksid treenimise põhimõtet - tulemusteni saab jõuda vaid läbi suure tahtejõu ja järjepidevusega treenides nädalast nädalasse ja aastast aastasse.