Eva Marta Sokk on ajalooõpetaja ning Eesti Väitlusseltsi võistlusväitluse suuna juht, kes on väitlusteemalisi tunde andnud ka õpilastele.

Delfi TV näitas talle mitut Eesti Päevalehes ilmunud arvamuslugu - sealhulgas Janek Mäggi kolumn „Õpetajad, kellelt te tahate raha ära võtta?“ ja Evelyn Sepa „Õpetajad on oma töö teinud. Streik tulgu!“ - ning palus tal neid õpetaja kombel hinnata.

Kas neis kõlanud argumendid pädevad? Vaata videost!

Eesti Väitlusseltsi missioon on juurutada mõtteviisi, et ühiskondlikus dialoogis saab määravaks tugevam argument, ja arendada selleks vajalikke oskusi.