Kui Tallinnas tuleb õpetajate streigi vastaseid haridustöötajaid tikutulega otsida, siis teistes linnades pole see tingimata nii. Näiteks Pärnus jätab suurim riigigümnaasium, Koidula gümnaasium streigis sootuks osalemata. Arvukalt streigile oponeerijaid leiab teisteski koolides.

Delfi TV sõitis Pärnusse, et kohtuda kahe eesti keele ja kirjanduse õpetajaga, kellel on streigist ja selle vajadusest sootuks erisugused vaated. Need olid Kalle Viik Sütevaka humanitaargümnaasiumist ja Urmas Hännile Raeküla koolist.

Omavahel arutati nii seda, kas õpetajate palk on vastavuses nende töökoormusega, kui ka seda, kas õpetajaamet üldse lubab streikida, sest seeläbi võivad kannatada ka lapsed.

Vaata videost!

Õpetajate debatt