Konverents oli jaotatud 4 paneeli:

Esimene osa keskendus perekonnaseaduse muudatustele ja elatise määramise korrale ning suurusele. Oluline roll oli leida lahendusi laste toimetulekuks praegu muutuvas ühiskonnas.

Teine osa keskendus eakate inimestega seotud hooldusreformile ja kuidas leida lahendus naiste jaoks tekkiva topelthoolduskoormuse tekkimisele.

Kolmas osa keskendus ühiskonna soolise stereotüüpide ja parima tasakaalu leidmisele.

Neljandas osas said sõna 2023 aasta parlamendi valimistel Riigikokku kandideerivad naised.

Kongressi eestvedajateks olid Monika Haukanõmm ENL ja EENA ednine president Ester Eomois. Paneele juhtisid lisaks endine minister ja advokaat Liisa Oviir ja Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Christian Veske.

Panelistideks olid kohtunik Leanika Tamm, vandeadvokaat Maria Mägi-Rohtmets, Lastekaitse Liidu esindaja Helika Saar, Harku abivallavanem Piret Zahkna, Töötukassa juhatuse liige Sirlis Sõmer-Kull Töötukassa, Tabasalu Pihlakodu juhatja Aule Kikas, Swedbank personalidirektor Ülle Pind, Tallinna Ülikooli käitumisteaduste juhtekspert Heidi Reinson, EBS Gümnaasiumi direktor Kersti Renzer Uudla,.

Erakondasid esindasid Signe Riisalo Refermierakonnast, Merike Värik Isamaast, Triin Toomesaar Sostiaaldemokraatlikust erakonnast, Helve Särgava Keskerakonnast, Lavly Perling Parempoolsetest, Evelyn Sepp Rohelistest ja Kristina Kallas Eesti 200.

Muusikaline vahepala esitasid Tallinna Muusikakooli õpilased Ott Kase juhtimisel. Kongressi modereeris naisliidu juhatuse liige Kristiina Heinmets.

Võeti vastu Eesti naiste IX kongressi Manifesti.