Politsei- ja piirivalveameti liiklusjärelevalvekeskus tuletab tõukerattaga liiklejatele meelde, et hetkel kehtiva liiklusseaduse kohaselt on tõukerattaga liikuv isik siiski jalakäija staatuses, seega peab ka tõukerattaga liikuma kõnniteel, aga mitte sõiduteedel, kus kehtestatud suurim kiirus on suurem kui 20 kilomeetrit tunnis.

"Internetis on levimas videosalvestus, kus tõukerattaga liikuv mees sõidab Laagna teel kiirusega ~70 km/h. Laagna tee on jalakäijate jaoks tähistatud liiklusmärgiga 324 „Käigukeeld”, mis keelab jalakäijate liikluse," teatas keskus.

Riigikogus on läbinud esimese lugemise liiklusseaduse muutmise eelnõu, mille kohaselt võetakse kasutusel termin- kergliikur. Eelnõu näeb ette lubada kergliikur sõitma eelkõige jalakäijale ja jalgratturile ettenähtud keskkonda, erandina ka sõiduteele ja suurimaks sõidukiiruseks kehtestatakse kergliikurile 25 km/h. Reguleeritakse tee ületamise nõuded, tee andmise kohustused ning kergliikuri juhi kohustused ohutuse tagamisel ja kehtestatakse nõuded kergliikurite võimsusele, helkurite ja tulede kasutamisele jne.

"Hinnangu videos nähtava teo ohtlikkusele võib iga vaataja ise anda ja politsei sellist rikkumist märgates sekkub kindlasti. Turvalist liiklemist," soovis liiklusjärelevalvekeskus.