Veerandsaja aasta eest kuningriigi päeva ülemsootska valimise käima lükanud folklorist Paul Hagu meenutas, et alguses käis ülemsootska valimine kirjaliku hääletusega.

See aga ei tundunud paljudele piisavalt läbipaistev protsess ning nii mõeldi välja kord, kus iga kandidaadi pooldajad peavad tema juurde ritta võtma. Niisugune kord ongi kestma jäänud.

Ülemsootska valimisel võivad Paul Hagu sõnul osaleda inimesed, kes tunnistavad end Seto kuningriigi alamateks ning loomulikult tuleb kohal viibida, mingit kaugteel hääle andmist ei ole.

Ülemsootskaks saab kandideerida aga ikka vaid see, kelles voolab seto verd.

Valimised ise näevad välja nii, et kandidaadid seisavad suurtele puupakkudele, mille juurest hargenvad suured nöörikerad. Pooldajad seisavad üksteise taha ritta ning haaravad parema käega nöörist.

Hääletamine kestis tänavu 15 minutit ning valimised lõpetas kõva kahuripauk.

Hääled loeti üle ja tulemus tehti teatavaks — nii on tegemist ühe kiirema valimisprotsessiga. Kuna ülemsootskaks saab ainult see, kellel on Peko heakskiit, siis tulemust kahtluse alla panna ei saa, kuid kohalikel on arutamist selle üle palju.

Tänavu kandideerisid Rein Järvelill, Urmo Uiboleht ja Merca. Ülemsootksaks sai Järvelill, kes enda kinnitusel sai kandideerimiseks Pekolt tõuke.